Proje Hakkında

“PATENT FARKINDALIĞI” TEMALI PROJE YARIŞMASI

AMAÇ: Bu etkinliği gerçekleştirmedeki amacımız; Türkiye’nin ve dolaylı olarak dünyanın geleceğine patent konusunda katkıda bulunmak ve patent farkındalığını artırmaktır.

KAPSAM: Bu şartname; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kocaeli geneli resmi ve özel öğretim Tüm Lise kurumlarında eğitim gören 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerini kapsar.

DAYANAK: Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

KONU: Özel Adem Ceylan Final Teknik Anadolu Lisesinde tarafından Türkiye’de patent farkındalığını artırmak, patent konusuna dikkat çekmek ve öğrencileri patent konusunda farkındalık elde etmeye, düşünmeye ve eyleme geçmeye teşvik etmek amacıyla lise öğrencileri için bir yarışma düzenlenecektir. Yarışmanın konusu, yaşamın her alanında (ev, sanayi, tarım vb.) ürünün/yöntemin özgünlüğünün sağlanarak teknolojinin mevcut durumunun güncel patent ve akademik yayınların incelenmesi sonucunda ortaya ürün çıkarmaktır.

TEMA: 

  • Yazılım
  • Robotik
  • Biyoteknoloji
  • Sanayide Dijital Teknolojiler
  • Eğitim Teknolojileri
  • Çevre ve Enerji Teknolojileri
  • Engelsiz Yaşam Teknolojileri
  • İnsanlık Yararına Teknoloji
  • Savunma Sanayi
  • Tarım