Proje Hakkında

YARIŞMANIN KONUSU:

Patent

Son yıllarda önemi daha da artan patent konusu ülkemiz için de büyük öneme sahiptir.İşletmeler, mevcut ürün/yöntemin yetersizliği, gelişen teknolojiye ayak uydurmak, rakiplere karşı üstünlük sağlamak, üretim süreçlerini iyileştirmek amacıyla Ar-Ge yatırımı gerçekleştirmekte ve Ar-Ge projesi başlatmaktadır. Ar-Ge projeleri; başlangıcından proje kapanışına kadar meşakkatli bir süreci beraberinde getirmektedir. Özellikle ürünün/yöntemin özgünlüğünün sağlanması, teknolojinin mevcut durumunun güncel patent ve akademik yayınların incelenmesi ile mümkündür. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilenAr-Ge projeleri daha çok teknolojik olarak ilerleme sağlamaksa da sanayi tarafında yapılan Ar-Ge projelerinin asıl amacı, yeni ve ticarileştirilebilir bir ürün geliştirerek karlılığını ve rekabet edebilirliğini arttırmak olarak belirtilebilir. Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ve mevcut ürün/yöntemlere göre teknolojik seviyeyi bir üst seviyeye çıkaran ürünlerin piyasaya herhangi bir koruma olmadan çıkarılması, bilgiye erişimin eskisinden çok daha kolay olduğu bu dönemde ticari açıdan oldukça riskli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Ar-Ge çıktılarının patent veya faydalı model belgesi ile korunması, teknoloji geliştiren firma ve girişimciler için önemlidir. Bu önem, toplumun sadece bir kesimi için değil; 7’den 70’e herkesi ilgilendiren önemli bir konudur.Bu kapsamda Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji tarafından Türkiye’de patent farkındalığını artırmak, patent konusuna dikkat çekmek ve öğrencileri patent konusunda farkındalık elde etmeye, düşünmeye ve eyleme geçmeye teşvik etmek amacıyla lise öğrencileri için bir yarışma düzenlenecektir.

YARIŞMANIN AMACI:

Bu etkinliği gerçekleştirmedeki amacımız; Türkiye’nin ve dolaylı olarak dünyanın geleceğine patent konusunda katkıda bulunmaktır.

YARIŞMA YA KATILIM KOŞULLARI VE DİĞER BİLGİLER:

Türkiye geneli tüm Devlet ve Özel Meslek ve Anadolu Teknik Liseleri öğrencilerine gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.Salgın koşulları nedeniyle bu yılki yarışmanın final sürecine kadar olan tüm aşamaları uzaktan erişim yöntemiyle yapılacağı için engelli öğrenciler de yarışmaya rahatlıkla katılabilecektir.Öğrencilerin başvurduktan sonra finale kalması halinde, final törenine katılımları için kendilerine gerekli ulaşım imkanları okulumuz tarafından temin edilecektir.Yarışmacılar yarışmaya sadece bir proje ile katılabilirler.Proje katılımcının kendisi tarafından yapılmış olmalıdır.Öğrenciler yarışmaya katıldıkları proje ile daha önce başka bir yarışmaya başvurmamış veya katılmamış olmalıdır. (Böyle bir durum saptandığında, öğrenci ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).Katılımcılar, projelerini birpatentfikrimvar.com adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra bireysel olarak ya da posta yoluyla bilgi@ademceylan.com.tr adresine göndermelidirler.Aynı adreste yer alan Formlar sekmesi içinde yer alan “KVKK Aydınlatma Metni” ve KVKKAçık Rıza Onayı”, “Katılım Formu ve Taahhütname” ve “Veli izin Formunun” doldurulması zorunludur. Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.10 Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, parayla satılamaz ve sergilenemez.Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve ve Sanat EserleriKanunu ile 22/12/20I6 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür.Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kişi/kurum/kuruluş bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.11 Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından titizlikle yürütülecek değerlendirme süreci sonunda ilan edilecek sonuçlara en geç 3 gün içerisinde yapılan itirazlar Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve bu doğrultuda yeniden değerlendirme yapılabilecektir.12 Ödül töreni, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji konferans salonunda yapılacak törenle, Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak, MEB izin ve onayıyla yüz yüze yapılabilecektir. Aksi halde, kazananların ödülleri IBAN numaralarına yatırılacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Proje sunumlarını takiben değerlendirme kriterlerine göre verilen puanlar toplanır. Değerlendirme Kurulu gerekli görürse kendi aralarında sözlü değerlendirmelerde bulunduktan sonra derecelendirmeye karar verebilir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

Yarışmaya, Türkiye genelinde tüm Devlet ve Özel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri başvurabilecektir. Yarışma proje kategorisinde gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılım bireysel ya da en fazla 4 kişilik grup düzeyinde olabilecektir. Proje sunumlarını takiben değerlendirme kriterlerine göre verilen puanlar toplanarak derecelendirmeye karar verilir.