Neden “Bir Patent Fikrim Var” Yarışmasına Katılmalısınız?

Son yıllarda önemi daha da artan patent konusu ülkemiz için de büyük öneme sahiptir.İşletmeler, mevcut ürün/yöntemin yetersizliği, gelişen teknolojiye ayak uydurmak, rakiplere karşı üstünlük sağlamak, üretim süreçlerini iyileştirmek amacıyla Ar-Ge yatırımı gerçekleştirmekte ve Ar-Ge projesi başlatmaktadır. Ar-Ge projeleri; başlangıcından proje kapanışına kadar meşakkatli bir süreci beraberinde getirmektedir. Özellikle ürünün/yöntemin özgünlüğünün sağlanması, teknolojinin mevcut durumunun güncel patent ve akademik yayınların incelenmesi ile mümkündür. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri daha çok teknolojik olarak ilerleme sağlamaksa da sanayi tarafında yapılan Ar-Ge projelerinin asıl amacı, yeni ve ticarileştirilebilir bir ürün geliştirerek karlılığını ve rekabet edebilirliğini arttırmak olarak belirtilebilir. Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ve mevcut ürün/yöntemlere göre teknolojik seviyeyi bir üst seviyeye çıkaran ürünlerin piyasaya herhangi bir koruma olmadan çıkarılması, bilgiye erişimin eskisinden çok daha kolay olduğu bu dönemde ticari açıdan oldukça riskli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle, Ar-Ge çıktılarının patent veya faydalı model belgesi ile korunması, teknoloji geliştiren firma ve girişimciler için önemlidir. Bu önem, toplumun sadece bir kesimi için değil; 7’den 70’e herkesi ilgilendiren önemli bir konudur.Bu kapsamda Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji tarafından Türkiye’de patent farkındalığını artırmak, patent konusuna dikkat çekmek ve öğrencileri patent konusunda farkındalık elde etmeye, düşünmeye ve eyleme geçmeye teşvik etmek amacıyla lise öğrencileri için bir yarışma düzenlenecektir.

Projenin Amacı Nedir?

Bu etkinliği gerçekleştirmedeki amacımız; Türkiye’nin ve dolaylı olarak dünyanın geleceğine patent konusunda katkıda bulunmaktır.

EĞİTİM – KARİYER – GELİŞİM