Başvuru Koşulları

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Kocaeli geneli tüm Devlet ve Özel Meslek ve Anadolu Teknik Liseleri öğrencilerine gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenemez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir proje ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılım bireysel ya da en fazla 3 kişilik öğrenci grubu ile katılım sağlanabilir. Yarışmanın sonunda kazanılan ödül gruba verilir.
 • Yapılacak projelerin her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Farklı yarışmalara (TÜBİTAK vb.) katılım sağlayarak başarılı olmuş ve ödül almış projeler başvuru yapamaz. Projenin ödül aldığı tespit edilirse değerlendirmeye alınmayacak/derece aldıysa iptal edilecektir.
 • Öğrenciler yarışmaya danışman öğretmenleri ile katılım sağlayabilir. Yarışma sonunda dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine para ödülünün %30’u verilecektir.
 • Danışman öğretmen sadece kadrosunun bulunduğu okulun öğrencileri veya tam zamanlı görevli olduğu okulda okuyan öğrencilerin projelerine danışmanlık yapabilir.
 • Katılımcılar, projelerini www.birpatentfikrimvar.com adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurmalıdırlar.
 • Aynı adreste Formlar sekmesi içinde yer alan “EK-1, Veli İzin Belgesi”, “EK-2 Açık Rıza Onayı” ve “EK-3 Katılım Formu ve Taahhütname” doldurulması zorunludur.
 • Proje içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Özel Adem Ceylan Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından projeleri değerlendirmek ve birinci olan projeyi seçmek için alanında uzman kişilerden jüri oluşturulmuştur.
 • Yarışma takvimine uymayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren projeler yarışma dışı kalacaktır.
 • Veli İzin Belgesi (EK-1), Açık Rıza Onayı (EK-2) ve Katılım Formu ve Taahhütname (EK-3) bulunmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ödül töreni 26-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Özel Adem Ceylan Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcılar, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Yarışma Süreci

TELİF HAKLARI:

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Projenin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk proje sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Proje sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Özel Adem Ceylan Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumlu değildir.
 • Özel Adem Ceylan Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projeleri; yarışma faaliyetleri kapsamında (yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı kataloglar, sosyal medya paylaşımları, videolar vb.) muvafakat alarak kullanabilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin buluşlarının Türk Patent Marka Kurumuna başvurunun yapılması için Tarifnamenin Hazırlanması ve Başvurunun yapılmasını kapsar. Başvuru dışındaki diğer süreçler ödül kapsamında değildir.
 • Patent hak sahipliği proje başvurusu yapan okula aittir. Ya da okulun serbest bırakması koşulu ile patent hak sahipliği öğrenciye veya danışman öğretmene bırakılabilir.
 • Patent buluş sahibi öğrenci ve danışman öğretmen olabilir.

DEĞERLENDİRME:

 • Yarışmaya katılacak eserler, jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda ele alınacaktır.
  •  Değerlendirme sürecinin adil, objektif ve anlaşılabilir olması için, projeler 4 ana bölümde değerlendirilecektir.
  • Projenin neden geliştirildiği, projeye neden ihtiyaç duyulduğu, projenin nasıl uygulanacağı ve en önemlisi projenin nasıl bir değişim ve sonucu hedeflediği dikkate alınacaktır.
  • Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Özel Adem Ceylan Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ödül vermeme hakkına sahiptir.

Proje Değerlendirme Kriter Tablosu

Kriterler                              En Yüksek Puan                             Verilen Puan

Özgünlük                                      25

 Yöntem                                       25

 Yapılabilirlik                                 25

 Yaygın Etki                                   25

Toplam                                         100

YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ:

 • Oğuzhan CEYLAN-Özel Adem Ceylan Final MTAL Genel Müdürü
 •  Batuhan GÜNTAŞ-İş Geliştirme Uzmanı
 •  Merve KARANFİL- Özel Adem Ceylan Final MTAL Eğitim Koordinatörü
 • Ali ÇAVUŞOĞLU- Adres Patent Marka ve Patent Vekili
 •  Derya KILIÇ-Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı
 •  Süleyman ERYILMAZ-Patent Mühendisi, Patent Vekili
 • Sıla ARSLAN-Adres Patent Gebze Şube Müdürü

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:

Yarışma sonuçları ödül töreni gününde açıklanacaktır. Dereceye giren proje sahiplerinin mail adreslerine ödül töreni maili atılacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

• Katılımcı tarafından imzalanmış “EK-1, Veli İzin Belgesi için tıklayınız!”

• Katılımcı tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı için tıklayınız!”

• Katılımcı tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname için tıklayınız!”

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın ilan edilmesi: 7 Kasım 2022

Son başvuru tarihi: 24 Mart 2023

İlk 30’a girenlerin ilan edilmesi: 24 Mart 2023

İlk 30’a giren projelerin komisyon üyeleri tarafından sunumlarının dinlemesi: 3 Mart 2023

İlk 3’e girenlerin ilan edilmesi: 28 Nisan 2023

ÖDÜLLER:

Derece                                       Verilecek Ödül                                                                                                                       

Birincilik                                          10.000 TL+ Datapower Hoverway Scooter + Patent Başvurusu

İkincilik                                            6.000 TL + Huawei Matepad D1 + Patent Başvurusu

Üçüncülük                                       4.000 TL + Huawei Watch GT 3 Elit + Patent Başvurusu

Dördüncülük                                   Teşvik Ödülü + Patent Başvurusu

Beşincilik                                          Teşvik Ödülü + Patent Başvurusu